Henaduriaeth Dyffryn Conwy ym Mhenrhyn Bay: Dathliad Jiwbili Can Mlwydd