Swyddogion Eglwys Bethania: Edward Jones, R Ifor Jones a David T Williams