Pentrefoelas County School, cofnodion o/ records of

Scope and Content

Mae hwn yn gasgliad iaith gymysg Gymraeg a'r Saesneg. Mae'n bolisi gennym i gatalogio eitem yn yr iaith y mae yn ysgrifenedig.

This is a mixed Welsh and English language collection. It is our policy to catalogue an item in the language it is written.

Related material-

CD/A/4/41, Plans, 1930

CD/A/4/176, Plans, 1933

CD/A/4/178, Plans, 1965-1966

CD/A/4/1966, Plans, 1966.

Access Information

Mae'r holl gofnodion ysgol sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol neu sensitif ar gau am 75 mlynedd. Mae hyn yn cynnwys llyfrau log, cofrestri derbyn a phresenoldeb a rhai llyfrau cofnodion

All school records containing personal or sensitive information are closed for 75 years. This includes log books, admission and attendance registers and some minute books.

Archivist's Note

Collection level extent has been estimated.

Geographical Names