William a Mary Evans a'u Teulu, London Road/High Street, Porthmadog

Scope and Content

Rhes gefn: Ann (g.1845); Jane (g.1846); Sarah (g. 1849, m.1910, priododd â Capten David Roberts 'Annie Lloyd'); Margaret (g.1850, priododd Capten R. Hughes 'Walter Uric'.

Rhes ganol: William (g.1851); William Evans (g. 1819, m.1887), 'Tinman'/Saer pres, Cyflenwr llongau, 'Figure head restorer', perchennog llong, blaenor Capel Salem Porthmadog , perthyn i deuluoed 'Tinman' Pwllheli; Mary Ann Evans (g.1818, m.1891) merch Evan Evans y gof a Mary, rhedeg y siop gyda'i merched tra gweithiau William a'i meibion yn y selar; David (g.1856, m.1924) peintiwr a chandler.

Rhes Blaen: Mary (g.1858, m.1887); Evan (g.1861), Elizabeth (g.1859); Thomas (g.1862).

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.