Papurau John Stoddart

Scope and Content

Mae'r fonds yn cynnwys cyfieithiadau a gweithiau llenyddol John Stoddart yn bennaf, [1943]-2001, yn eu plith drafftiau o'i weithiau cyhoeddedig; gohebiaeth yn ymwneud â chyfieithiadau cerddorol ar gyfer Eisteddfodau Cenedlaethol yn ogystal â'i amryw ddiddordebau; papurau ymchwil amrywiol yn cynnwys yn bennaf nodiadau yn ymwneud â'i waith am y bardd Osian a'i ddiddordeb mewn ieithoedd megis yr Aeleg a'r Wyddeleg.

Arrangement

Trefnwyd rhannau o'r archif gan John Stoddart ac fe drefnwyd y gweddill a'i rhannu'n bedair cyfres ar ôl cyrraedd LlGC, fel a ganlyn: cyfieithiadau cerddorol, cyfieithiadau a gweithiau llenyddol, gohebiaeth a phapurau ymchwil.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Rhodd gan Mr Ifor Stoddart, Yerres, Ffrainc, mab John Stoddart, trwy law Mr Dafydd Timothy, Y Rhyl, Medi 2001.; A2001/60

Other Finding Aids

Mae copi caled o'r rhestr ar gael yn LlGC.

Archivist's Note

Mehefin 2002

Lluniwyd y rhestr gan Siân Bowyer.

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Awen y Gael: blodeugerdd o Farddoniaeth Aeleg o'r bymthegfed ganrif hyd at drothwy'r Rhyfel Byd Cyntaf (Llandybïe: Cyhoeddiadau Barddas, 1987); 'Portread', Y Glannau, 109 (Ionawr 1993); 'Tua'r lle bu dechrau'r daith', Barn, rhif 200 (Medi 1979); 'Boy who sang with an angel's voice', Daily Post, 16 Medi 1995; 'Language flair aids retired tenor', Western Mail, 10 Awst 2000.

Conditions Governing Use

Mae hawlfraint a fu'n perthyn i John Stoddart yn eiddo i'w fab Ifor Stoddart, Medi 2001.

Appraisal Information

Action: Rhoddwyd awdurdod i'r Llyfrgell ddinistrio papurau dyblyg a di-angen gan Mr Ifor Stoddart yn ei lythyr dyddiedig 5 Medi 2001..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Additional Information

Published