Llythyr Oddiwrth George M. Ll. Davies [yn ysgrifennu o] Hotel Gwalia, Upper Woburn Place, London

Scope and Content

at Richard [Parry Hughes, Moelfre Mawr, Llanaelhaearn] yn ystod gwrandawiad tribiwnlys ymwrthodwr cydwybodol yn son ei fod wedi bod o flaen y Prif Lys [parthed gwrandawiad tribiwnlys ymwrthodwr cydwybodol] ac nad oeddynt wedi cytuno, mae'n goebithio am ddyfarniad yr wythnos nesaf. Mae'n son fod y bomio yn ddrwg ac y lladwyd chwech mewn gwesty cyfagos. Mae'n rhagweld fod pethau yn hynod o ddu ac fod yna berygl o newyn os nad oes newid.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.