Administration of clients' estates

Scope and Content

Administration of clients' estates.

Access Information

Mynediad Cyfyngedig / Restricted Access

Fe all eitemau sy'n cynnwys gwybodaeth am unigolion a enwir gael eu cyfyngu yn unol a Deddf Diogelu Data a pholisi Archifau Sir Gaerfyrddin / Items containing information on named individuals may be restricted in accordance with the Data Protection Act and Carmarthenshire Archives policy.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da / Good condition