Llyfr "Y Deonglydd Beirniadol"

Scope and Content

gan y Parch John Jones, (Idrisyn), 3ydd Golygyddiad; gyda dau Dystysgrif Bedydd ar y cloriau, un i Ellni Barnett o Ddolgellau, anwyd yn 1863, ar llal i John Richard Barnett o Ddolgellau, anwyd yn 1863.

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.