CDau:

Scope and Content

Recordiadau o ddarlithoedd a draddodwyd i Glwb yr Efail, Colwyn [yn cynnwys rhestrau o gyfranwyr a thestunau].