ARCHIFDY CLWYD

Scope and Content

1-5. Rhestr o ddogfennau a osodwyd ar fenthyg parhaus gan Robin Jones, Ysw, Cilan, Ffordd

Sychnant, Conwy. Rhagfyr 1994 (Rhif derbyn 2293)

[Nodyn: mae'r dogfennau isod yn ychwanegiad at gasgliad Clwb yr Efail (1947-1988), a

dderbyniwyd o fis Tachwedd 1991 hyd Ionawr 1992 (Rhif derbyn 1999) (DD/DM/1004)].

Eisteddfodau blynyddol y clwb.

6-16. Rhestr o ddogfennau a osodwyd ar fenthyg parhaus gan y Llyfrgellydd, Woodlands Road

West, Bae Colwyn ar ran Clwb yr Efail, Colwyn. Ionawr 1995 (Rhif derbyn 2293).