Llun Amrywiol

Scope and Content

Criw [?cwmni drama] tu allan i [?ysgol neu eglwys] y merched yn gwisgo gwisg draddodiadol Gymreig a'r dynion mewn cotiau cynffon a hetiau silc.

Tynnwyd y llun gan William Williams, Pasternoster Buildings, Caernarfon.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.