Hunan-gofiant Parchedig John Bartley (1803-1884)

Scope and Content

Copi o hunan-gofiant John Bartley yn ei lawysgrifen ei hun. Cyfeiriai at ei deulu a'i blentyndod, ei ddylanwadau a'i alwedigaeth i'r weinidogaeth, ei gyfnod o hyfforddiant fel pregethwr cynorthwyol yng nghylchdeithiau Gogledd Cymru, ei waith fel gweinidog llawn yn Manceinion, De ac yna Gogledd Cymru, a'i gyfraniad ysgrifenedig i 'Yr Eurgrawn'.

[Autobiography of the Rev. John Bartley (1803-1884). A copy of John Bartley's autobiography in his own hand-writing. He refers to his family and upbringing, his time as a support minister on the North Wales ministerial circuit, his ministry in Manchester, South and North Wales and his literary contributions in 'Yr Eurgrawn'.]