Copiau o Erthyglau o 'Yr Eurgrawn Wesleyaidd', Cylchgronnau eraill a Papurau Newydd / Copies of Articles from 'Yr Eurgrawn Wesleyaidd', other Periodicals and Newspapers.

Scope and Content

Erthyglau yn trafod bywydau a gwaith aelodau o deulu'r Bartleys a hanes Capeli yr ardaloedd oddi-amgylch / Articles discussing the life and work of members of the Bartley family and the history of specific chapels in local areas.