Cofnodion Teulu Bartley / Bartley Family History Material

Scope and Content

Cyfrolau printiedig, llyfrau nodiadau a deunydd amrywiol wedi cael eu casglu ynghyd mewn ymchwil. Mae hanes teulu'r Bartleys yn olrhain datblygiad Methodistiaeth Calfinaidd yn Nyffryn Conwy.

Printed volumes, notebooks and other material gathered in research. Bartley family history relates to the development of Welsh Wesleyan Methodism in the Conwy Valley.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.