Papurau Owens, Tanymynydd, Llanfair Pwllgwyngyll

Scope and Content

Papurau teulu Owens, 1859 - [1980au], yn cynnwys llythyrau Owen, Hugh a Richard Owens a'i teuluoedd at eu rhieni a'u brawd yn Llanfairpwllgwyngyll, 1878 - 1935, a theipysgrif, copïau o lythyrau (1881 - 1891), rhai wedi eu cyfieithu, [1980au]; a llythyrau, lluniau a barddoniaeth yn gysylltiedig â John Owen, 1881 - 1930.

Administrative / Biographical History

Roedd gan Hugh Owens (1828 - [1886 - 1889]) a Mary Owens o Tanymynydd, ac yn hwyrach Garnedd Wen bump o feibion. Roedd Dafydd yn chwarelwr ym Methesda, Sir Gaernarfon. Roedd Hugh (a fu farw [c.1931]) a Richard (Dick) (a fu farw 1935) yn gweithio yn Nhanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Sir Feirionnydd, cyn ymfudo i Vermont, America yn 1882. Roedd Owen, y mab hynaf, hefyd yn gweithio yn Nhanygrisiau, ymfudodd i Awstralia yn 1879 lle bu farw mewn damwain yng nghloddfa aur Waroonga ger Lawlers, Victoria yn 1907. Aeth y mab ieuengaf, John Owen i'r Coleg Normal ym Mangor i fod yn athro, a death yn brifathro yn Llanfairpwllgwyngyll. Roedd hefyd yn fardd. Priododd a Lydia, merch Syr John Morris Jones, a chawsant bedwar o blant.

Arrangement

Wedi eu trefnu fel a ganlyn: Llythyrau gan Owen, Hugh a Richard Owens I'w rhieni; Llythyrau, lluniau a gwaith barddoni yn gysylltiedig a John Owen; a amrywiol

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit., 1987.

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Rhys Jones ar gyfer prosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonell ganlynol ar gyfer llunio'r disgrifiad: Papurau Owens Tanymynydd, Archifau Ynys Môn

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected

Bibliography

Mae rhannau o'r archif wedi cael eu defnyddio ar gyfer cyhoeddiadau yng nghylchgrawn Gwreiddiau Gwynedd, rhifau 8 a 10 ac yn nhraddodion Cymdeithas Hynafiaethwyr a Naturiaethwyr Môn, 1986.