School's history

Scope and Content

Ar Fin yr Alwen hanes ysgol gynradd Llanfihangel Glyn Myfyr gan Delyth D’Aubray-Jones