Rhaglenni cyfarfod dathlu

Scope and Content

hanner canmlwyddiant (1908-1958) ysgol gynradd Llanfihangel Glyn Myfyr. Yn cynnwys (yn Saesneg) atgofion Ifor Evans, cyn-prifathro (1922-1945)