LLYFR COFNODION Horeb (B), Cyffordd Llandudno

Scope and Content

Yn cynnwys taflen ynglyn a Jiwbili 1900-1950, hanes yr eglwys, gohebiaeth, erthyglau papur newydd a llythyr oddiwrth y Parch Lewis Valentine

[Minute book of Horeb, including leaflet for Jubilee 1900-1950, draft history of the church, correspondence, newspaper cuttings and letter from Rev Lewis Valentine]