Llun y gweinidogion o flaen capel Seion

Scope and Content

yng nghyfarfod y gymdeithasfa

rua 1953