Traethawd (Eisteddfod Arthog) 'Digymar yw fy mro trwy'r Cread Crwn'

Scope and Content

ar fro Llanuwchllyn, gan Garneddwen, (Robert Ellis Evans, Penffridd, Llanuwchllyn).

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.