Albwm o Luniau o Olygfeydd Amrywiol o Eryri.

Scope and Content

Yn cynnwys:

Rheadr Llanberis

Pass Llanberis a'r llynoedd

Y Chwarel, a'r Wyddfa

Llyn Peris a Castell Dolbadarn

Yr Wyddfa yn dangos cerddwyr â cheffyl

Castell Dolbadarn a'r pass

Chwarel Dinowig

Pass Llanberis

Pass Aberglaslyn

Copa'r Wyddfa a'r tren

Yr olygfa o gopa'r Wyddfa

Llanberis a'r chwareli

Y tren yn dringo i fyny gopa'r Wyddfa

Ceunant Mawr

Yr Wyddfa o Lyn Llydaw

Pass Llanberis a Llyn Peris

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.