Deiseb i hyrwyddo cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam yn 1928