Gwahoddiad i seremoni y dathlu canmlwyddiant geni John Ceiriog Hughes, Llanarmon D.C.