'Cymanfa Ganu ym Mhafiliwn yr Eisteddfod, Rhuthun'

Scope and Content

Eisteddofd Genedlaethol Frenhinol Cymru Dyffryn Clwyd.