Adroddiad

Scope and Content

'Gofal o fath Gwahanol - Gofal plant anffurfiol yng nghefn gwlad gogledd orllewin Cymru'

Comisiynwyd gan Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru, Etholaeth Caernarfon.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.