Letting agreements

Scope and Content

For properties in Llanwyddyn, co. Montgomery, including Nantllacher, Frydd Nant Einion, Waen, Cedig, Gwreiddie, Glanrhyd, Ffridd Glascwm, Dafarnnewydd, Brynyfedwen, and Abermarchnant, 1860-1894.