Rhaglen Cymanfa Ganu Undebol a gynhelir ym Mahabell Eang, Eisteddfod Dyffryn Conwy