Tonau i'w canu yn Nghymanfa y Plant, Cyfarfod Ysgolion Dosbarth Llanrwst, a gynhelir yn Seion