Rhaglen Cymanfa Ganu Undebol a gynhelir ym Mhabell Eang, Eisteddfod Dyffryn Conwy