Rhaglen Pumed Gymanfa Ganu, Undeb Eglwysi Rhyddion Llanrwst a gynhelir yn Seion, Llanrwst