Barddoniaeth, etc.,

Scope and Content

A composite volume in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') the contents consisting almost entirely of Welsh free- and strict-metre verse, the latter being mainly in the form of 'englynion'. Most of the verse items, whether single stanzas, multi-stanza poems, or sequences of stanzas, bear the name of the said [Edward Williams] 'Iolo Morganwg', and all are probably his work. Many are in an incomplete form. Pp. 1-16 contain a copy of a proposed preface or foreword to a collection of poems which [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' apparently intended to publish in 1809 (see IM, tt. xliv-xlv), and this is followed on pp. 17-88 by verse items including items with the titles or superscriptions 'Gwasgaredd Iolo Morganwg', 'Anneddfoldeb', 'Dyn ymguddgar', 'Cwyn Clwyfus', 'Dyriau Gwasgar', 'Pennillion diarhebol Iolo Morganwg', 'Pennillion serch gwasgar', 'Darnau Defnyddion Doethineb Teuluaidd', 'Cynghor', 'Tribanau', 'Pennillion 1805', 'Doethineb Teuluaidd sef Pennillion Diarhebawl', 'Salm 105', 'Canu Gwashaela Sir Gaer', 'Emyn Dydd Barn', 'Emyn Angladd', 'Salm 104', and 'Salm'. The upper half of p. 89 bears the inscription 'Doethineb Teuluaidd Neu Lawrol Doethineb sef Egwyddorion Dyled at Dduw a Dyn ar Fesurau cân rhwyddion ac mewn Iaith esmwyth hawdd ei dealt Er addysg i'r Ieuainc a'r Annysgedig. Iolo Morganwg ai cant' which is followed on the lower half of the page by three stanzas of verse and on pp. 91-2 by nine stanzas of an incomplete poem. On p. 95, which was possibly a 'title-page' for the section now paginated 99-138, is a variant version of the aforementioned inscription reading 'Doethineb Teuluaidd ar Fesurau cerdd rhwyddion ac mewn Iaith esmwyth Er hawsder dealt i'r annysgedig a'r Ieuanc. Iolo Morganwg ai cant', two stanzas of Welsh verse by 'Iolo Morganwg', a Latin quotation from the works of Seneca, and the date 'Alban Eilir 1807'. This is followed on pp. 99-131 by poems with the superscriptions 'Doethineb Teuluaidd. Trioedd Doethineb', 'Gwersi Doethineb sef Gwasgaredd Doethineb. Y Cwlm Cyntaf', and 'Gwasgaredd Doethineb. Yr ail gwlm', and thirty-nine stanzas without a superscription. Pp. 139-40 contain miscellaneous stanzas headed 'Gwasgaredd Iolo Morganwg' and pp. 143-4 a sequence of stanzas headed 'Cynghorion gwasgaredig o'r ysgrythurau'. P. 147 is inscribed 'Doethineb Teuluaidd Sef Caniadau Dwyfawl a Moesawl ar Fesurau esmwythion Er addysg Dwyfol a moesol I blant a Chymreigyddion Ieuainc Gan Iolo Morganwg, B.B.D.', and p. 148 contains a list of the names of, or descriptions of, eighteen poems or sequences of verse or groups of poems to be found on pp. 149-202 including 'Cân y diodydd ar hen ddiarhebion Cymreig', 'Cân y Ffermwr', 'Englynion i Ddosparth Cerdd dafawd Gwynedd' (called 'Englynion sen . . .' on p. 148), 'Ar ddiwydrwydd', stanzas without a title or superscription but listed as 'Pennillion y Trallodion' on p. 148, 'Englynion y Bedydd', 'Englynion o flaen Trioedd Pawl', 'Gwasgargerdd Iolo Morganwg', 'Salm', miscellaneous stanzas including 'englynion' and 'tribannau', 'Gwasgaredd Iolo Morganwg', 'Tribanau' (listed as 'Tribanau Gwasgargerdd' on p. 148), miscellaneous 'englynion' including two relating to 'awdlau' submitted at an 'eisteddfod' held at Aberhonddi in 1822, 'I Owain Myfyr' (a bitter attack on Owen Jones ('Owain Myfyr')), 'Englynion i'r Greal a gyhoeddwyd gan Ddeudneudwyr Llundain', 'Pennillion Iolo Morganwg' (one hundred stanzas containing moral precepts), a sequence of twenty-one stanzas of a similar nature (these two series of one hundred and twenty-one stanzas are probably the ones referred to as 'Doethineb Teuluaidd (Ex Catonis Disticha de Moribus)' in the list on p. 148, see IM, t. 290), and 'Cynghor'. (continued)
The remainder of the volume contains further verse items including items with the superscriptions 'Gwybodau - Celfyddyd', 'Trioedd Iolo Morganwg', 'Gwasgaredd Doethineb, yr ail Gwlm', 'Pennillion, Englynion, Dernynau Iolo Morganwg', 'Englynion mawl i Dduw am waredigaeth o dwyll y Byd', 'Englyn i chwaldodwr disynwyr', 'Cynghog', 'Englynion y Wawr', 'Englynion Pwnc Eisteddfod Aber Cwm y Fywch, 1771', 'Englyn i Gybydd', 'Englynion i Gymdeithas o Rithgrefyddwyr mewn Ile nid rhaid ei enwi ym Morganwg', 'Englyn i For gerwin temhestlog', 'Pennill i Rithgrefyddwyr Aberthin', 'Pennillion Iolo Morganwg', 'Dechreuad Bonedd', 'Englyn i Dai Gwynnion Morganwg', 'Englynion ar dorriad allan y Rhyfel yn 1802', 'Englynion diweddglo'r salmau ac eraill amrafaelion', 'Beirdd', 'Cân Lewys Gabriel', 'Hymn i Sior y Crinwas' (this poem attributed to Bleddyn bach ap y Gwir), 'Englynion ar Undod Duw', 'Pennill a gant y Bardd iddo'i hunan', 'Cynghor hen gybydd ar ei wely angau iddei Fab o Ladin Horad', 'Beddwers Sior y Crinwas', 'Englyn i Hen ferch afrywiog dros ben', 'Englynion i'r Fronfraith', 'Trioedd yr offeiriad a gant Iolo Morganwg yng Ngorsedd yr Alban Hefin ar ben y Garth ym Morganwg, 1797', 'Englyn a feddyliwyd ei roddi ar faner Rhyddfilwyr Morganwg', 'Can a wnaed yn y flwyddyn 1777 y Bardd yn dychwelyd i Forganwg wedi bod flynyddau lawer yn Lloegr', 'Beddbennill', 'Englynion y Gwynt, 1770', 'Breiniau Dyn' (two versions), 'Hymn undodaidd', and 'Casgliadau o'r Gwasgaredd at y Doethineb Teu[lu]aidd' besides items without titles or superscriptions. There is an English stanza entitled 'Epitaph on the Sexton of Cowbridge' on p. 230. The few prose items in the section from p. 203 onwards include a brief note relating to a specific type of poetic exercise at 'eisteddfodau' in Morgannwg (pp. 223-5), a brief note in connection with a psalm composed on the occasion of opening a Berean meeting house (Ty Cwrdd Berea) (p. 229), and a list headed 'Llyma'r achos y rhoes Duw ei fendith i Ddyn' (p. 283). P. 237 contains what appears to be a copy of a proposed title-page to a collection of poems containing moral precepts entitled 'Llawrol Doethineb Neu Doethineb Teuluaidd' composed by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' possibly with a view to publication in 1816.

Note

Title based on contents.

Formerly known as Llanover C. 61.

Preferred citation: NLW MS 13148A.

Other Finding Aids

The description is also available in the Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, Volume IV (Aberystwyth, 1971).

Additional Information

Published