Llythyr oddi wrth J. H. Davies at O. Gaianydd Williams