Llanrhaeadr yng Nghinmeirch National School, cofnodion o/records of

Scope and Content

Llanrhaeadr yng Nghinmeirch National School was opened in 1871. National schools are often known as 'Church Schools' and were affiliated with the local parish church.

A school was in existence before 1871 and the first teacher was Thomas Annwyl who was licensed to teach in 1721. A charity school was set up in 1750.

A new school, Ysgol Bro Cinmeirch, was built closer to Pentre Llanrhaeadr and opened in 1987.

Location of original school

Street name- N/A

25 inch O.S. map (1872-1912) - Llanrhaeadr yng Nghinmeirch National School is on sheet 14-9.

Related material

ED/SBD/22 Plans of Llanrhaeadr National School 1871 - NOT TO BE PRODUCED

Secondary material

"Ysgol yr Eglwys Llanrhaeadr YC Church School - Braslun Hanesyddol An Historical Sketch" by E Gwynn Matthews

Mae hwn yn gasgliad iaith gymysg Gymraeg a'r Saesneg. Mae'n bolisi gennym i gatalogio eitem yn yr iaith y mae yn ysgrifenedig.

This is a mixed Welsh and English language collection. It is our policy to catalogue an item in the language it is written.

Access Information

Mae'r holl gofnodion ysgol sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol neu sensitif ar gau am 75 mlynedd. Mae hyn yn cynnwys llyfrau log, cofrestri derbyn a phresenoldeb a rhai llyfrau cofnodion.

All school records containing personal or sensitive information are closed for 75 years. This includes log books, admission and attendance registers and some minute books.

Related Material

ED/SBD/22

Geographical Names