Llyfr yn Cynnwys Barddoniaeth ac Emynau Amrywiol a Gyfansoddwyd gan H.T. Jones, Bangor

Scope and Content

H.T. Jones oedd meistr y pier ym Mangor ac mae'r barddoniaeth yn cyfeirio at nifer o drigolion Bangor.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.