Adoration of the Shepherds, R.C. Church, Ottawa, Ontario 1940sx1970s