16-31 : Barddoniaeth o wahanol fathau, gan feirdd eraill,

Scope and Content

fel marwnad ar farwolaeth Robert Jones, Llwyngriffri (16) gan "W.D.1st." (sef William Davies, y Cenadwr Wesleaidd), cerdd gan Dafydd Jones, Cefngwyn "parish Llan Bedr" (18), cywydd duwiol gan Dafydd ap Dafydd Llwyd, Dolau Bran (19) a cherdd gan Robert Rees (20). Can ffarwel Saesneg wedi ei dyddio o Landrindod (Mehefin 19, 1826) yw 21. Sion Wyn o Eifion yn canu'n Saesneg a welir yn 22-25; nid yw'r copi o'r fawrnad ar ol Mrs. Ellis Nanney (25) yn hollol yr un fath a'r copi a arg. yn 1861 (td. 109-111). Dau Robert Williams sydd wrthi yn 26-30, sef Robert ap Gwilym Ddu (darnau adnabyddus yn ei lawysgrif ei hun) a Robert Williams o Landegai. Nid yw'n hawdd dywedyd pwy a gyfansoddodd 31.