Casgliad o Gofnodion Eglwysi Anghydffurfiol De Meirionnydd

Scope and Content

ZM5835/1-44: Aberllefenni

ZM5835/45-47: Bethania, Corris Uchaf

ZM5835/48-80: Rehoboth, Corris

ZM5835/81-82: Bethel, Dolgellau

ZM5835/83-98: Esgairgeiliog

ZM5835/99-108: Saron, Y Friog

ZM5835/109: Hermon, Llanfachreth

ZM5835/110-112: Eglwys y Bwlch, Rhoslefain

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.