FFEIL: Gohebiaeth ynglyn a Coedwig Maenan, Cadair Ifan Goch a Maes Parcio