Cofnodion Cyngor Cymdeithas Llanddoged

Scope and Content

Yn cynnwys/ including cofnodion Cyngor Cymdeithas Llanddoged a Maenan (1992-2002), Cyngor Cymdeithas Maenan (1982), Llanddoged Parish Council (1954-1976) a/and Maenan Community Council.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.