Llthyr

Scope and Content

David Williams, Corwen i gyfeillion anhysbys, yn rhoi gwybodaeth am Edward Jones, y telynor dall; Modlen Hughes (modlen y Gô); ac am helynt Ty'r Ysgol a'r National School.

[Copi xerox]

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.