Papurau Dafydd Orwig,

 • This material is held at
 • Reference
   GB 210 DAFORWIG
 • Alternative Id.
   (alternative) vtls003844925
   (alternative) ANW
 • Dates of Creation
   [c.1890s]-1995 /
 • Name of Creator
 • Language of Material
   Welsh English  Cymraeg, Saesneg.
 • Physical Description
   0.186 metrau ciwbig (12 bocs)
 • Location
   ARCH/MSS (GB0210)

Scope and Content

Papurau, [c.1890au]-1995, a gasglwyd gan Dafydd Orwig, yn ymwneud yn bennaf â Phlaid Cymru, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â chenedligrwydd, diwylliant, gwleidyddiaeth ac economeg Cymru, yn eu plith amrywiaeth o adroddiadau, datganiadau a chyhoeddiadau Plaid Cymru, 1958-1995, a hefyd peth ddeunydd yn ymwneud â'r Alban ac Iwerddon. = Papers,[c.1890s]-1995, collected by Dafydd Orwig, relating mainly to Plaid Cymru, and comprising material relating to nationality, culture, politics and economics in Wales, including a variety of Plaid Cymru reports, manifestos and publications, 1958-1995, and also some material relating to Scotland and Ireland.

Administrative / Biographical History

Ganwyd Dafydd Orwig Jones (1928-96), addysgwr a gwleidydd, yn Neiniolen, sir Gaernarfon. Ar ôl treulio ei flynyddoedd cynnar yn Kilcavan, Swydd Wicklow, Iwerddon, derbyniodd ei addysg ym Mrynrefail, sir Gaernarfon, ac yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac aeth yn athro Daearyddiaeth mewn ysgolion uwchradd ym Mlaenau Ffestiniog a Bethesda, sir Gaernarfon, cyn mynd yn ddarlithydd yn y Coleg Normal, Bangor. Yn genedlaetholwr ymroddedig, roedd yn danbaid dros addysg, llyfrau Cymraeg a chyhoeddi, ac ymddeolodd yn y 1970au hwyr er mwyn canolbwyntio ar ei weithgareddau diwylliannol a gwleidyddol. Bu'n ymgyrchydd a threfnydd gweithgar dros Blaid Cymru gydol ei fywyd, a safodd fel ymgeisydd y blaid yng Nghaernarfon yn etholiad cyffredinol 1959. Roedd yn aelod o nifer o bwyllgorau, yn cynnwys Cydbwyllgor Addysg Cymru, Cyngor Llyfrau Cymraeg a Phwyllgor y Deyrnas Unedig o Fiwro Ewropeaidd yr Ieithoedd Llai. Gwasanaethodd ar Gyngor Sir Gwynedd a bu'n gadeirydd Pwyllgor Addysg y cyngor.

Arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: papurau ac adroddiadau; deunydd printiedig a chyhoeddiadau; amrywiol.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Mrs Beryl Orwig, gweddw Dafydd Orwig; Bethesda, Gwynedd; Adnau; Awst 1997

Note

Ganwyd Dafydd Orwig Jones (1928-96), addysgwr a gwleidydd, yn Neiniolen, sir Gaernarfon. Ar ôl treulio ei flynyddoedd cynnar yn Kilcavan, Swydd Wicklow, Iwerddon, derbyniodd ei addysg ym Mrynrefail, sir Gaernarfon, ac yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac aeth yn athro Daearyddiaeth mewn ysgolion uwchradd ym Mlaenau Ffestiniog a Bethesda, sir Gaernarfon, cyn mynd yn ddarlithydd yn y Coleg Normal, Bangor. Yn genedlaetholwr ymroddedig, roedd yn danbaid dros addysg, llyfrau Cymraeg a chyhoeddi, ac ymddeolodd yn y 1970au hwyr er mwyn canolbwyntio ar ei weithgareddau diwylliannol a gwleidyddol. Bu'n ymgyrchydd a threfnydd gweithgar dros Blaid Cymru gydol ei fywyd, a safodd fel ymgeisydd y blaid yng Nghaernarfon yn etholiad cyffredinol 1959. Roedd yn aelod o nifer o bwyllgorau, yn cynnwys Cydbwyllgor Addysg Cymru, Cyngor Llyfrau Cymraeg a Phwyllgor y Deyrnas Unedig o Fiwro Ewropeaidd yr Ieithoedd Llai. Gwasanaethodd ar Gyngor Sir Gwynedd a bu'n gadeirydd Pwyllgor Addysg y cyngor.

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Other Finding Aids

Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1998 yn LlGC.

Archivist's Note

Mehefin 2003.

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1998; Wyn, Ieuan, Cofio Dafydd Orwig (Caernarfon, 1997);

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Additional Information

Published