Llawlyfr 'Gwaith Beirdd Mon'

Scope and Content

sef Lewis Morys; Y Bardd Coch (Hugh Hughes); a Robin Ddu o Fon (Lerpwl); yn cynnwys bywgraffiad ac Awdlau i William Fychan; Awdl, Nannau ym Meirion, a Chywydd i gwyno dros glefyd William Fychan o Gorsygedol; a Chariad Melinydd Meirion; gydag eraill he gysylltiad â Meirionnydd.

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.