Papurau Arthur J. Evans, MBE, Llangefni

Scope and Content

Papurau Arthur J. evans, [1946] - 1983, y rhan fwyaf wedi eu casglu wrth ymchwilio ar gyfer y gyfrol Tu Hwnt i'r Llenni (1983), yn cynnwys lluniau o Llangefni, digwyddiadau lleol ac ymweliadau gan wleidyddion, [1946] - 1983, copiau o luniau, [19eg ganrif hwyr]; deunudd printiedig yn berthnasol i Llangefni a nychdod cyhyrol, 1957 - 1983; deunudd yn ymwneud ag Eisteddfod Mon 1957 - 1978; papurau Cyngor Dosbarth Ynys Mon a Cyngor Tref Llangefni, 1973 - 1974; a ffeiliau yn cynnwys copiau draft o Tu Hwnt i'r Llenni, 1974 - [1982]

Administrative / Biographical History

Ganwyd Arthur J Evans MBE yn Rhostryfan Sir Gaernarfon. Dechreuodd ei yrfa Llywodraeth Leol yng Nghaernarfon, ond yn 1943 daeth yn Brif Weithredwr a Chlerc Cyngor Dinesig Llangefni, tan ei ddiddymu yn 1974 (pan gafodd ei gyfrifoldebau eu rhannu rhwng Cyngor Sir Gwynedd a Cyngor Tref Llangefni). Cafodd ei anrhydeddu ag MBE yn 1962. Roedd yn briod a Gwyneth, a roedd ganddo un ferch, Dilys Wyn Shaw (ganwyd c.1941). Cyhoeddodd gyfrol o hanes Llangefni ers yr Ail Ryfel Byd, Tu Hwnt i'r Llenni (1983).

Conditions Governing Access

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit., 1988

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Rhys Jones ar gyfer project ANW. Defnyddiwyd y ffynhonellau canlynol I lunio y disgrifiad yma: Archifau Ynys Môn, Papurau Arthur J. Evans, MBE; Evans, Arthur J., Tu Hwnt i'r Llenni (1983).

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected

Bibliography

Deunudd o'r archif greodd sylfaen i gyfrol Arthur J. Evans, Tu Hwnt i'r Llenni, (1983).