LLYFR NODIADAU a ddefnyddiwyd yn bennaf i gofnodi casgliadau Capel ac Ysgol Sul NOTEBOOK used mainly to record Chapel and Sunday School collections

Scope and Content

Hefyd nodiadau yn cyfeirio at weinidogion, pregethau a meddyliau crefyddol.

Diwedd y llyfr yn cynnwys Tabl Stoc Anifeiliaid Tewion wedi'i argraffu, Pwyntiau am Hadau a Thabl Bridiwr

Also notes referring to ministers, sermons and religious thoughts.

End of book includes a printed Fat Stock Table, Points about Seeds and a Breeder's Table

[Cymraeg a Saesneg]