DYDDIADUR yn cofnodi tasgau dyddiol ar y fferm, prisiau a gafwyd yn y farchnad a meddyginiaethau ar gyfer afiechyd anifeiliaidDIARY recording daily tasks on the farm, prices obtained at market and remedies for animal ailments

Scope and Content

[Clawr ar goll / Cover missing]

[Cymraeg a Saesneg]