Dyddiaduron Ffermio a Llyfrau Nodiadau / Farming Diaries and Notebooks

Scope and Content

Daethpwyd o hyd iddynt ar fferm ger Llanrwst, ond o bosibl yn ymwneud â fferm yn Eglwysbach.

Found at a farm near Llanrwst, but possibly relating to farm in pa Eglwysbach.

Mae'r llyfrau wedi bod yn wlyb diferol yn y gorffennol ac yn ymddangos wedi llwydo. Maent wedi eu gadael i sychu'n raddol a'u glanhau cyn belled ag y bo modd, ond maent wedi eu difrodi'n fawr iawn gyda rhai tudalennau yn sownd gyda'i gilydd.

[Water damaged]

[Cymraeg a Saesneg]

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

The books have been severely wet in the past and appear mouldy. They have been allowed to stabilise gradually and cleaned as far as possible, but are very damaged with some pages stuck together

Custodial History

Daethpwyd o hyd iddynt gan bobl ar wyliau ar hen fferm a gwnaethant eu cadw rhag ofn eu bod yn bwysig

Found by people on holiday at a former farm and kept by them in case they were of significance