Llyfr nodiadau cyfarfodydd dehongli'r Beibl / Bible interpretation meetings notebook

Scope and Content

Nodiadau ar ddehongli'r beibl mewn cyfarfodydd; ar y cefn: cofnod o nwyddau a brynwyd yn y siop ac arian a delir allan o drôr. Wedi'i farcio 'No 2'

Notes on bible interpretation at meetings; reverse: record of goods bought at the shop and money paid out of drawer. Marked 'No 2'