'Y Pwlpud yn Bethania'. Llyfr pregeth

Scope and Content

'Y Pwlpud yn Bethania' sef cyfres o bregethau gan y Parch. Richard Hughes, Maesteg.