Ffotograff o weinidog mewn pulpud a diaconiaid yn y capel / Photograph of minister on pulpit and deacons in chapel

Scope and Content

Ffotograff grwp, a argraffwyd gan L Morgan, Stiwdio Americanaidd, Caerau, Maesteg. Arnodedig: 'Iorwerth Jones'

Group photograph, printed by L Morgan, American Studio, Caerau, Maesteg. Endorsed: 'Iorwerth Jones'