Llyfr nodiadau ariannol / Financial notebook

Scope and Content

Cofnod o cyfamodau gan unigolion (a enwir), casgliadau gan aelodau (a enwir), derbyniadau a thaliadau o Gymdeithas y Chwiorydd (aelodau benyw). Ysgol Sul, Aelwyd y Bobl Ieuanc, mynwent, nosweithiau coffi, cronfeydd mans a cenhadol; Enwau'r aelodau fu farw yn 1976; ysgrifennu mewn cyfrol gydag nodiadau dosbarth ar Almaeneg a Ffrangeg

Record of covenants from individual persons (named), collections from members (named), receipts and payments of Cymdeithas y Chwiorydd (female members), Sunday School, Aelwyd y Bobl Ieuanc (young people), cemetery, coffee evenings, manse and missionary funds; names of members who died 1976; written into volume with class notes on German and French